นิสัยพฤติกรรม

พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นอาการแสดงโต้ตอบต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะมองเห็นหรือสังเกตได้ว่าเปลี่ยนไป

เป็นแบบใดหรือผิดปกติจากเดิมเช่นไรเป็นต้นว่า การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งกระตุ้นที่นำไปสู่พฤติกรรมของผู้คนนั้นอาจจะมาจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าภายในก็ได้นั้นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆมีมากมายทั้งสิ่งเร้าทางใจ ภายในใจและภายนอกเรามาสารสังเกตได้จากเพื่อนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือสหายข้างบ้านก็ได้
สิ่งเร้าข้างในเป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นจากทางกายภาพ ดังเช่น ความเหนื่อย ความหิว สิ่งเร้าข้างในนั้นจะมีผลเป็นอย่างยิ่งกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา พอเพียงเด็กเหล่านี้โตขึ้นสิ่งเร้าข้างในก็จะลดลง สิ่งกระตุ้นข้างนอกจากด้านสังคมก็จะมีหน้าที่มากขึ้นตามมา สิ่งเร้าภายนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆทางด้านสังคมที่ได้มองเห็นได้สัมผัส สิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นประทับใจพึงใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ยกตัวอย่างเช่น คำกล่าวชม การถูยอมรับ ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งเร้าที่ไม่มุ่งหมายประยุกต์ใช้ในชีวิต วิธีการเสริมแรงทางบวก รู้จักการให้และก็บริจาค ของกิน น้ำ สิ่งของ วัสดุยังชีพ เสริมแรงด้านสังคมดังเช่นการสรรเสริญผู้อื่น การยกย่อง การยอมรับ การกระทำของคนรอบข้างนั้นชอบมีผลต่อนิสัยแล้วก็การกระทำของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง มันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นควรที่จะเรียนรู้ให้มากมายกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของพวกเรา เรื่องแบบงี้ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปอะไร หลายคราวที่มันไม่ดีต่อพวกเรา ส่วนพฤติกรรมต่างๆที่พวกเราติดมาจากผู้คนรอบข้างเราจะมีผลให้เรารู้ดีว่าพวกเราคิดอย่างไรกับผู้คนพวกนั้น การที่พวกเราเลือกจะปฏิบัติตามหรือลอกเลียนแบบผู้คนเหล่านั้นก็คือเราถูกใจในบางสิ่ง การที่เราจะเลียนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกอะไร
บางคนที่มีอาการหัวเราะแปลกมีคำบอกเล่าแปลกที่พวกเราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของพฤติกรรมที่ถูกเลียนแบบกับความจริงพวกเราจะมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยที่พวกเราจะปฏิบัติตามกันหรือเลียนแบบกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยพวกเราไม่สมควรเอาการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา การกระทำสิ่งกลุ่มนี้เองที่นำมาซึ่งแรงดลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งกลุ่มนี้เลย สำหรับความนึกคิดไหนที่ดีพวกเราก็มองเห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งกลุ่มนี้ก็ทำให้พวกเราทราบสิ่งที่พวกเราต้องการทำต้องการจะรู้มากขึ้น